Begeleiding: wonen & dagbesteding

U bevindt zich hier: Homepage > Cliënten > Aangemeld, en dan > Behandeling en begeleiding > Begeleiding: wonen & dagbesteding  

Begeleiding: wonen & dagbesteding

Wij bieden verschillende vormen van beschermd wonen en begeleid zelfstandig wonen. Vanuit Maatwerk van GGZ NHN helpen wij u middels dagbesteding met een zinvolle invulling van de dag en het zoeken naar passend werk of scholing.

Ondersteuning bij wonen
GGZ NHN biedt verschillende vormen van beschermd wonen en begeleid zelfstandig wonen.
Richtinggevend voor de woonplek zijn uw wensen en mogelijkheden. Soms is zelfstandig wonen tijdelijk niet mogelijk en kan gebruik gemaakt worden van woon- en/of verblijfsvoorzieningen bij GGZ NHN. Begeleiding is op maat en al naar gelang behoefte en noodzaak. Men is zo nodig continu aanwezig, oproepbaar of er is contact via een beeldscherm (telezorg). Indien intensiever contact noodzakelijk is, wordt dit door een GGZ team geboden.

Voor sommige mensen is een beschermde woonomgeving, gericht op intensieve behandeling en begeleiding (tot 24 uur per dag), ook voor de langere termijn nodig. Behandeling en begeleiding wordt flexibel ingezet en continue nagegaan wat geëigend en passend is. Deze beschermde woonomgeving is onderdeel van een GGZ team.


Maatwerk, centrum voor werk en ontwikkeling: begeleiding bij dagbesteding en werk
Voor mensen die langdurig in behandeling zijn. Een GGZ team werkt nauw samen met Maatwerk, centrum voor werk en ontwikkeling (activiteitencentra) en probeert u zoveel als mogelijk te helpen met een zinvolle invulling van de dag.

Begeleiding kan plaatsvinden in een dagactiviteitencentrum, maar ook bij mensen thuis of bijvoorbeeld in een buurthuis. De centra van Maatwerk, centrum voor werk en ontwikkeling bij GGZ NHN bieden mogelijkheden voor (arbeidsmatige) dagbesteding en lotgenotencontact. Tevens wordt er begeleiding geboden bij het vinden van passende scholing, stage of (vrijwilligers)werk en individuele begeleiding bij het vinden van aansluiting bij bestaande voorzieningen en vrijwilligerswerk. Kijk voor meer informatie ook op: www.ggz-nhn.nl/maatwerk

Voor gebruik van begeleiding en deelname aan activiteiten binnen een activiteitencentrum is een beschikking nodig van uw gemeente. Zie hiervoor de website van uw gemeente. Ook kunt u dit bespreken met uw behandelaar en gezamenlijk een aanvraag doen.

Eigen bijdrage betalen
Dagbesteding en/of begeleiding wordt vanuit de WMO vergoed en door uw gemeente verstrekt.

Lees hier meer informatie over de berekening en betaling van uw eigen bijdrage.