Aangemeld, en dan

U bevindt zich hier: Homepage > Cliënten > Aangemeld, en dan  

Aangemeld, en dan

Wanneer de verwijzing naar GGZ NHN heeft plaatsgevonden ontvangt u van ons een brief met de uitnodiging voor het eerste gesprek.

Eerste gesprek

Soms heeft u problemen waarvoor nog geen (duidelijke) oorzaak is gevonden, maar er wel het vermoeden is dat de oorzaak van uw problemen psychisch is. Tijdens een eerste gesprek bespreekt u met een behandelaar de situatie waarin u verkeert. Samen kijkt u naar de aard en ernst van uw klachten en de wijze waarop uw klachten uw dagelijks leven beïnvloeden. Voorafgaand aan het gesprek vragen wij u om een vragenlijst in te vullen, dit helpt bij het maken van een goed behandeladvies.

Diagnostiek

Om een volledig beeld van uw klachten te krijgen wordt in sommige situaties ook aanvullend diagnostisch onderzoek gedaan; een psychologisch onderzoek, psychiatrisch onderzoek en/of lichamelijk onderzoek.

Start behandeling

Naar aanleiding van het eerste gesprek, en op basis van de verzamelde gegevens, bespreekt de behandelaar met u de mogelijkheden voor behandeling. In overleg met u stellen wij een behandelplan op en maken afspraken over de start van behandeling.
In de meeste gevallen kunt u binnen 2 weken na het eerste gesprek starten met de behandelvorm die voor uw klachten het meest geschikt is. Bij sommige behandelvormen is sprake van een wachttijd. In dat geval overleggen wij met u de mogelijkheid van een alternatieve behandelvorm.

Klik hier voor meer informatie over behandelingen bij GGZ NHN >>

In enkele situaties kan het zo zijn dat wij adviseren dat de behandeling beter door een andere organisatie gedaan kan worden. Wij verzorgen dan de doorverwijzing naar deze organisatie voor u.

Algemene leveringsvoorwaarden

Bij behandeling door GGZ NHN horen ook de algemene leveringsvoorwaarden GGZ.  Hierin staat niet beschreven welke behandeling u krijgt, maar zijn landelijk afspraken vastgelegd over uw rechten en plichten en die van de zorginstelling.