Triversum sluit 2017 af met negatief resultaat

U bevindt zich hier: Homepage > Nieuws > Nieuws > Triversum sluit 2017 af met negatief resultaat  

Volg GGZ NHN

Triversum sluit 2017 af met negatief resultaat

01 / 06 / 2018

Triversum, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie heeft 2017 afgesloten met een negatief resultaat van 3,8 miljoen euro. In 2017 was Triversum een zelfstandige organisatie. Sinds 2 januari 2018 is Triversum gefuseerd met GGZ Noord-Holland-Noord, en vormt hier nu een onderdeel van.

Ontoereikende tarieven en personeelsschaarste

Er zijn verschillende factoren aan te wijzen die hebben bijgedragen aan het negatieve resultaat. Met name de combinatie van ontoereikende tarieven in sommige regio’s, waardoor er onder kostprijs zorg geboden moest worden, en de krapte op de arbeidsmarkt zijn van invloed geweest op deze situatie. Dit is niet uniek voor Triversum, de jeugdzorg in Nederland staat onder druk door de steeds smaller wordende marges door dalende tarieven. Ook het verkrijgen van voldoende gekwalificeerd personeel is een zorg die landelijk gedeeld wordt, en heeft bij Triversum geleid tot het noodzakelijkerwijs inhuren van dure freelance zorgprofessionals en extra hoge personeelskosten.

Geen gevolgen voor cliënten en medewerkers

Het negatieve resultaat heeft in 2018 geen gevolgen voor kinderen en jongeren die in behandeling zijn, evenmin voor medewerkers. Er wordt volop ingezet op het aantrekken van nieuw personeel en met gemeenten afspraken maken over passende tarieven voor jeugd ggz. Hier hoort ook bij dat wij ons – samen met branchegenoten – inspannen om het werken in de gezondheidszorg aantrekkelijker te maken, en te investeren in nieuwe generaties hulpverleners en innovatieve manieren om hulp te bieden.

Samen zoeken naar een oplossing

De fusie heeft geleid tot een steviger organisatie, zowel bedrijfsmatig als in de uitvoering. Hierdoor kan weliswaar beter gereageerd worden op de veranderingen waar de organisatie mee te maken heeft, maar neemt niet weg dat de lage tarieven en de arbeidsmarktproblematiek voor de jeugdzorg een groot risico blijven vormen. GGZ NHN zal samen met betrokken partijen blijven zoeken naar een structurele oplossing voor dit probleem en realiseert zich tegelijkertijd dat er niet onder de kostprijs gewerkt kan worden.