Samenwerking

U bevindt zich hier: Homepage > Websites GGZ NHN > Gemeenten > Samenwerking  

Samenwerking

De samenwerking tussen gemeenten en GGZ NHN is van groot belang voor het bevorderen van de participatie van kwetsbare burgers in de samenleving.

Sinds 2007 is voor gemeenten de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Dit betekent dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de zelfredzaamheid van met name kwetsbare burgers en om hen volwaardig mee te laten doen in de samenleving op gebieden van onder andere huisvesting, werk, scholing, vrijetijdsbesteding en een goed leefklimaat. De samenwerking met GGZ NHN is hierbij belangrijk, vooral met de overgang van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo.

Kwetsbare burgers kunnen vanwege verschillende oorzaken steun of hulp nodig hebben. Deze hulp wordt vaak gegeven door de eigen familie of goede vrienden (mantelzorgers), maar ook organisaties kunnen deze hulp geven. Gezamenlijk hebben gemeenten en GGZ NHN maatschappelijke steunsystemen gebouwd, om te zorgen dat kwetsbare burgers met een psychische aandoening zo volwaardig mogelijk mee kunnen doen in de samenleving.

De specifieke ondersteuning die GGZ NHN deze kwetsbare doelgroep kan bieden, staat weergegeven bij 'Aanbod voor gemeenten'. Hier staan per doelgroep de activiteiten beschreven die GGZ NHN kan leveren in het kader van de OGGZ, maatschappelijke ondersteuning en collectieve dienstverlening. Deze activiteiten kunnen op maat worden aangepast op de wensen van gemeenten en/of de kwetsbare burger.