Familievertrouwenspersoon

U bevindt zich hier: Homepage > Websites GGZ NHN > Gemeenten > Aanbod voor gemeenten > Mantelzorg ondersteuning > Familievertrouwenspersoon  

Familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon biedt preventieve ondersteuningaan mantelzorgers van mensen met een psychiatrische aandoening.

Achtergrond
Op verzoek van mantelzorgers van ggz-cliënten is in 2003 de functie van familievertrouwenspersoon ontstaan. De familievertrouwenspersoon biedt (preventieve) ondersteuning aan ggz-mantelzorgers door bijvoorbeeld adviezen te geven naar aanleiding van zorgen, vragen over de ziekte of behandeling beantwoorden en  desgewenst doorverwijzen. Deze ondersteuning zorgt ervoor dat de mantelzorger zelf niet in zorg raakt en de zorg voor het familielid beter vol kan houden. Dit komt mede ten goede aan de cliënt.

Elk jaar melden ongeveer 150 tot 200 nieuwe mantelzorgers zich aan voor de familievertrouwenspersoon in de regio Alkmaar, de Kop van Noord-Holland en West-Friesland. De familievertrouwenspersoon heeft gedurende het jaar ongeveer zeshonderd contacten (gesprekken,
e-mailuitwisseling, telefonisch contact) met mantelzorgers.

Cluster en prestatievelden Wmo
Cluster: preventie, ondersteuning, advisering, begeleiding en signalering.
Prestatievelden Wmo: 1, 3 en 4.

Omschrijving activiteit
De familievertrouwenspersoon heeft contacten met mantelzorgers via de website, per mail of telefoon en voert individuele gesprekken. De contacten variëren van eenmalig tot langdurend.

Doelgroep
Alle mantelzorgers van zowel ingeschreven als niet ingeschreven cliënten van GGZ NHN.

Doel en resultaat
Het doel van de familievertrouwenspersoon is het geven van preventieve ondersteuning aan ggz-mantelzorgers zodat zij zelf niet in zorg raken en de zorg voor hun familielid beter vol kunnen houden. Signalen kunnen vertaald worden naar de ggz om zo de kwaliteit van zorg te verbeteren. Mantelzorgers geven aan zich gesteund te voelen en kunnen de mantelzorgactiviteiten hierdoor beter volhouden.

Samenhang en afstemming met netwerkpartners
Er wordt samengewerkt met de Steunpunten mantelzorg in Den Helder, Alkmaar en Hoorn, hulpverleners ggz, Humanitas, de Mantelzorgmakelaar, huisartsen, maatschappelijk werk, Jeugdzorg, mantelzorgnetwerk West Friesland en wmo-loketten.

Verantwoording en evaluatie
De activiteiten van de familievertrouwenspersoon worden geregistreerd. Onder andere het aantal nieuwe aanmeldingen en het totaal aantal mantelzorggesprekken wordt bijgehouden. Tevens worden de deelnemers gevraagd naar de vier cijfers van hun postcode.

Financiën
Kostprijzen worden vastgesteld op basis van CAO-lonen. In een gesprek kunnen prijzen nader worden toegelicht.