Servicepunt ouderen

U bevindt zich hier: Homepage > Websites GGZ NHN > Gemeenten > Aanbod voor gemeenten > Preventie voor jong & oud > Servicepunt ouderen  

Servicepunt ouderen

Een regionaal servicepunt waar ouderen en hun familieleden, naastbetrokkenen en mantelzorgers terecht kunnen voor vragen en advies met betrekking tot psychiatrische of psychogeriatrische klachten.

Achtergrond
In Nederland is sprake van vergrijzing van de bevolking en zelfs van dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt snel toe. Zo ook de ouderen die psychische en psychiatrische klachten hebben. De verwachting is dat zij de komende jaren steeds meer psychische en psychiatrische hulp nodig zullen hebben. Het servicepunt ouderen speelt hierop in door een laagdrempelige voorziening op te zetten voor vragen en advies. Ouderen kunnen hier terecht met hun vragen over dementie, psychiatrische en psychosociale klachten, maar het servicepunt is voornamelijk bedoeld voor familie, naastbetrokkenen en mantelzorgers van deze ouderen met klachten of problemen. Het servicepunt is veertig uur per week bereikbaar voor vragen en advies.

Cluster en prestatievelden Wmo
Cluster: informatie en advies, consultatie, ondersteuning en signalering.
Prestatievelden Wmo: 3 en 4.

Omschrijving activiteit
Het servicepunt ouderen is gedurende werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar voor mensen met vragen over psychiatrische of psychogeriatrische problemen bij ouderen. Zij worden te woord gestaan, krijgen antwoord op hun vragen, krijgen adviezen of worden zonodig actief verwezen naar een andere instelling.

Het servicepunt is te bereiken op een vast telefoonnummer (088 65 65 000). Dit is tevens het telefoonnummer van het aanmeld- en servicepunt ouderen van GGZ NHN dat bedoeld is voor huisartsen en andere verwijzers.

Doelgroep
Ouderen vanaf 65 jaar met psychiatrische of psychogeriatrische klachten en hun familie, naastbetrokkenen en mantelzorgers.

Doel en resultaat
Het doel is het aanbieden van een laagdrempelig en vriendelijk servicepunt voor burgers. Door gebruik te maken van eenvoudige procedures wordt getracht alle hulpvragen naar tevredenheid af te handelen.

Samenhang en afstemming met netwerkpartners
Het servicepunt ouderen is een gezamenlijk initiatief van GGZ NHN en Stichting Geriant waarbij nauw wordt samengewerkt.

Verantwoording en evaluatie
Jaarlijks wordt het functioneren van het servicepunt geëvalueerd. Het aantal vragen en het soort vragen wordt geregistreerd, evenals de gemeente waar vandaan gebeld wordt.

Financiën
Kostprijzen worden vastgesteld op basis van CAO-lonen. In een gesprek kunnen prijzen nader worden toegelicht.