Cursus ‘Met lef ’, leren omgaan met (faal)angst

U bevindt zich hier: Homepage > Websites GGZ NHN > Gemeenten > Aanbod voor gemeenten > Preventie voor jong & oud > Cursus ‘Met lef ’, leren omgaan met (faal)angst  

Cursus ‘Met lef ’, leren omgaan met (faal)angst

Deze cursus is bestemd voor mensen die actief willen leren hoe ze kunnen omgaan met hun angst en onzekerheid.

Achtergrond
Elke dag komt men in contact met andere mensen; op het werk, in de supermarkt of op een verjaardag. Dit kunnen familieleden of bekenden zijn, of totale vreemden. Sommige mensen zijn vaak angstig, gespannen en onzeker in deze contacten met anderen. Het voeren van een gesprek of het geven van een mening kan dan heel lastig zijn. In een studie moet men presteren. Sommige mensen zijn bang om te falen, dicht te klappen, waardoor men helemaal blokkeert. Deze klachten kunnen het succesvol volgen van een studie in de weg staan. De cursus ‘Met lef’ is bestemd voor mensen die actief willen leren hoe ze met deze klachten kunnen omgaan.

Cluster en prestatievelden Wmo
Cluster: informatie en advies en hulpverlening.
Prestatievelden Wmo: 3 en 5.

Omschrijving activiteit
Het doel van de cursus ‘Met lef’ is het leren omgaan met de angst en onzekerheid, zodat iemand met meer plezier het contact met anderen kan aangaan, of dat men niet blokkeert bij het moeten presteren bij toetsen en examens. Stap voor stap worden deelnemers zich bewust van welke angstige gedachten ze meestal hebben. Daarnaast wordt er gewerkt aan meer zelfvertrouwen. Er worden oefeningen en vaardigheden aangeboden die kunnen helpen in contacten met anderen en andere ‘angstige’ situaties. Tevens kunnen deelnemers in de cursus ervaringen uitwisselen. Door actief bezig te zijn met de opdrachten, leren deelnemers hun angst en onzekerheid aan te pakken.

Voorafgaand aan de cursus vindt een kennismakingsgesprek plaats. In dit gesprek wordt informatie gegeven en gekeken of de cursus aansluit bij de verwachtingen. De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten en na enkele maanden nog een terugkombijeenkomst. De curus wordt gegeven door een GZ-psycholoog. De groepsgrootte is 10-15 deelnemers.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor mensen die zich angstig en gespannen voelen in het contact met anderen en/of last hebben van faalangst en willen leren om deze klachten te verminderen.

Doel en resultaat
Het doel is het aanleren van vaardigheden om angstige gevoelens te helpen overwinnen. Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat beter met deze gevoelens om te gaan.

Samenhang en afstemming met netwerkpartners
De cursus kan gegeven worden binnen de setting van een opleiding, bijvoorbeeld Inholland of het Horizoncollege.

Verantwoording en evaluatie
De aanwezigheid van de deelnemers tijdens de bijeenkomsten en uit welke gemeenten zij afkomstig zijn worden geregistreerd. Aan het einde van de cursus vindt een evaluatie plaats.

Financiën
Kostprijzen worden vastgesteld op basis van CAO-lonen. In een gesprek kunnen prijzen nader worden toegelicht. Studenten betalen een eigen bijdrage voor de cursus die wordt verrekend met de kostprijs.