Familieorganisaties

U bevindt zich hier: Homepage > Familie > Familieorganisaties  

Familieorganisaties

Diverse familieorganisaties richten zich op familieleden van cliënten met een bepaalde psychiatrische stoornis.

Deze familieorganisaties organiseren bijeenkomsten voor lotgenoten om informatie over de stoornis te geven en uit te wisselen. Vaak is er de mogelijkheid voor persoonlijke ondersteuning: telefonische hulp of individuele belangenbehartiging.

Een aantal websites waar u informatie kunt vinden:

 • www.adfstichting.nl
  Landelijke stichting voor mensen die hinder ondervinden van angst, dwang of fobie of lijden aan een angststoornis. Is ook toegankelijk voor betrokkenen.
 • www.autisme.nl
  De belangenvereniging voor mensen met autisme en hun naasten.
 • www.balansdigitaal.nl
  Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings en gedragsstoornissen, onder meer ADHD, dyslexie en PDD-NOS.
 • www.depressiecentrum.nl
  Landelijke stichting voor mensen met een depressie en hun direct betrokkenen.
 • www.kopstoring.nl
  Website voor jongeren van ouders met psychische- of verslavingsproblemen.
 • www.labyrint-in-perspectief.nl
  Landelijke stichting, die zich inzet voor familieleden, partners en andere direct betrokkenen van mensen met een psychiatrische ziekte.
 • www.weet.info
  Website voor en door mensen met een eetstoornis evenals voor hun families, partners en vrienden.
 • www.stichtingborderline.nl
  Landelijke organisatie die de belangen van mensen met een borderlinestoornis behartigt. Biedt ook informatie aan familieleden.
 • www.plusminus.nl
  Landelijke vereniging voor cliënten met bipolariteit en hun direct betrokkenen.
 • www.ypsilon.org
  Landelijke vereniging voor familieleden en naastbetrokkenen van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose.