Wat zijn de onderscheidende kenmerken van een HOI?

U bevindt zich hier: Homepage > Verwijzers > Veelgestelde vragen > Wat zijn de onderscheidende kenmerken van een HOI?  

Wat zijn de onderscheidende kenmerken van een HOI?

Een herstelondersteunende intake heeft een aantal onderscheidende kenmerken:

  • Meer herstel. GGZ NHN heeft als doelstelling te voorkomen dat psychische gezondheidsklachten leiden tot verlies van identiteit en een minder goed maatschappelijk functioneren. Vanaf de start zijn de inspanningen erop gericht om vooruitgang te bereiken op de verschillende domeinen van herstel. Een herstelgerichte intake is een uitwerking van deze visie door direct bij aanvang vragen te stellen omtrent identiteit en betekenisgeving; hoop en perspectief (persoonlijk herstel); de gewenste ondersteuning bij participatie en herstel (maatschappelijk domein); de gewenste behandeling (symptomatisch domein in brede zin). Een herstelondersteunende intake dient aan te sluiten bij de vraag van de cliënt.
  • Flexibele respons. Met een herstelondersteunende intake beoogt GGZ NHN een snelle en flexibele respons te geven op de eerste vraag van de cliënt, zodat er direct gezocht kan worden naar een aanbod waarmee de cliënt snel kan beginnen. Hiermee beogen we de interne cliëntstromen te verleggen zodat er minder wachtlijsten en/of minder lange wachttijden bestaan en minder instroom in de specialistische GGZ. Cliënten kunnen op de herstelwerkplaats deelnemen aan diverse groepen of meedoen aan kortdurende trainingen bijvoorbeeld minder piekeren, beter slapen.
  • Stimuleren eigen regie en eigen initiatief. De doelstelling is tevens om cliënten in het gesprek uit te nodigen zelf aan te geven waar zij problemen ervaren en waar zij hulp bij wensen, dit aan de hand van hun eigen verhaal en in mindere mate aan de hand van gestructureerde vragenlijsten die nagaan op welke gebieden iemand problemen ervaart. Doelstelling is te onderzoeken wat de cliënt (desgewenst samen met naastbetrokkenen) zelf kan doen om meer grip te krijgen op zijn of haar situatie (eigen krachten mobiliseren) en wat een aanvullend aanbod van de GGZ kan zijn.
  • Contact met ervaringsdeskundigen direct bij de start. Door de inzet van ervaringsdeskundigen in een herstelondersteunende intake, wordt ook gebruik gemaakt van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid, dit naast professionele kennis. Cliënten voelen zich hierdoor extra gesteund, zo is de achterliggende gedachte. De ervaringsdeskundigen zorgen voorafgaand aan de HOI voor de ontvangst van cliënten en geven informatie over de betekenis en de activiteiten van de herstelwerkplaats. Op die manier vergemakkelijken zij de toegang tot de herstelwerkplaats.
  • Supported decision making / samen keuzen maken. In het gesprek hebben alle aanwezigen een eigen inbreng en komen meerdere invalshoeken naar voren als het gaat om de gewenste en benodigde zorg en behandeling. Er wordt geïnformeerd in plaats van geadviseerd. De cliënt maakt de uiteindelijke keuze voor zijn behandeltraject, op basis van de informatie die besproken is. Dit wordt ook wel aangeduid als supported decision making: ieder heeft een inbreng in het gesprek maar de uiteindelijke keuze ligt bij de cliënt.