Wat komt er aan de orde tijdens een HOI?

U bevindt zich hier: Homepage > Verwijzers > Veelgestelde vragen > Wat komt er aan de orde tijdens een HOI?  

Wat komt er aan de orde tijdens een HOI?

Een herstelondersteunende intake is erop gericht om samen met de cliënt/naastbetrokkene te onderzoeken en te bespreken wat de hulpvraag is van de cliënt en welke aanpak daar het beste op aansluit. Het volgende komt o.a. aan de orde:

  • Kennismaking met de cliënt.
  • Zicht krijgen op de situatie, de hulpvragen van de cliënt, zijn kwetsbaarheid en weerbaarheid (strengths).
  • Bespreken of de cliënt eerder hulpverlening en behandeling heeft gekregen en wat behulpzaam bleek voor de cliënt.
  • Informatie verzamelen over de sociale context waar de cliënt mee te maken heeft.
  • Op basis van de verkregen informatie een inschatting maken van de ernst van de situatie en de ernst van de problemen.
  • Bespreken welke ondersteuning en behandeling de cliënt wenselijk vindt en nodig heeft gezien zijn vragen en klachten en ‘strengths’ (eigen kracht).
  • Bespreken wat GGZ NHN daarin te bieden heeft, wat andere hulpverleners of organisaties kunnen bieden, wat de herstelwerkplaats zou kunnen bieden, wat de cliënt en naastbetrokkenen zelf kunnen doen.
  • Indicatiestelling (of een voorlopige indicatiestelling).
  • Besluit over de behandeling en afspraken over het vervolg.