KOPP KOV voor kinderen van 8-12 jaar (locatie Alkmaar)

U bevindt zich hier: Homepage > Agenda > KOPP KOV voor kinderen van 8-12 jaar (locatie Alkmaar)  

KOPP KOV voor kinderen van 8-12 jaar (locatie Alkmaar)


Start: maandag 30 september 2019 15:30

Eind: maandag 2 december 2019 17:00

Groep voor kinderen en jongeren van 8-12 jaar met een ouder met psychiatrische of verslavingsproblemen.

Voor kinderen is het een grote belasting wanneer een ouder psychiatrische of verslavingsproblemen heeft. Kinderen weten vaak al op jonge leeftijd dat er iets met hun vader of moeder aan de hand is. Pas op latere leeftijd wordt duidelijk wat de reden voor het onvoorspelbare gedrag van de ouders is. Kinderen denken al gauw dat het hun schuld is als vader of moeder plotseling heel kwaad wordt of zich juist terug trekt.

Doel van de groep

Het doel van de groep is de kinderen een veilige plek te bieden, waar ze met andere kinderen over de situatie thuis kunnen praten en:

  • Gevoelens leren herkennen en te uiten;
  • Schuld-, schaamte- en verantwoordelijkheidsgevoel te verminderen;
  • Informatie te verstrekken over psychiatrische ziektebeelden en medicijnen, over verslaving en verslavende middelen;
  • Na te gaan welke personen buiten het gezin de kinderen kunnen steunen;
  • Vaardigheden leren om beter voor zichzelf op te komen;
  • Zelfvertrouwen vergroten.

Voor wie?

De groep is bedoeld voor kinderen die een vader en/of moeder hebben met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Deze kinderen vinden het moeilijk om over thuis te vertellen. De schaamte is groot en de ervaring leert dat buitenstaanders hen daarop veroordelen en afwijzen. Zij hebben daardoor vaak weinig contact met leeftijdgenoten en staan er geregeld alleen voor. Thuis dragen zij doorgaans meer verantwoordelijkheid dan andere kinderen van hun leeftijd.

De groepen worden op leeftijd samengesteld. De kindergroep is voor kinderen van 8 - 12 jaar, de jongerengroep voor kinderen van 12 - 16 jaar of van 17+ jaar. Per groep zijn er maximaal tien deelnemers.

Voor jongeren van 16 tot 25 jaar is het mogelijk de cursus online te volgen. Zij kunnen zichzelf opgeven via de website: www.kopstoring.nl Het gaat om 8 bijeenkomsten, in een gesloten chatbox. Het online-programma biedt hetzelfde als de groepsbijeenkomsten.

Wat komt er aan de orde?

De groep staat onder leiding van twee begeleiders. Voorafgaand aan de cursus vindt een kennimakingsgesprek met ouder(s) en kind plaats. Elke bijeenkomst heeft een ander onderwerp. De kinderen praten niet alleen, maar maken ook gebruik van creatieve opdrachten, toneelspel en groepsopdrachten.

Ook aandacht voor de ouders

Voor de ouders worden er daarnaast twee ouderbijeenkomsten georganiseerd en na afloop van de acht bijeenkomsten vindt er opnieuw een huisbezoek plaats, om samen met het kind en de ouder(s) de groep te evalueren.

Aanmelden en meer informatie

Voor meer informatie over de KOPP/KOV-groepen en aanmelding kunt u contact opnemen met Petra Poland (06 - 23116109).