Reactie op Zembla-uitzending

U bevindt zich hier: Homepage > Nieuws > Nieuws > Reactie op Zembla-uitzending  

Reactie op Zembla-uitzending

16 / 04 / 2015

Zembla heeft aandacht besteed aan een betekenisvol onderzoek, naar gebruik van het medicijn Memantine bij psychotische stoornissen, dat bij GGZ NHN heeft plaatsgevonden.

Op woensdag 15 april heeft Zembla in een reportage aandacht besteed aan een betekenisvol onderzoek, naar gebruik van het medicijn Memantine bij psychotische stoornissen, dat bij GGZ NHN heeft plaatsgevonden.

We begrijpen dat dit vragen kan oproepen en zetten een aantal feiten op een rij:

Perspectief bieden
GGZ NHN behandelt mensen met een psychiatrische stoornis. Wij gaan daarbij uit van de eigen kracht van ieder mens en proberen onze patiënten weer perspectief te bieden op een gelukkig leven, ondanks hun ziekte. Wij zijn constant bezig om onze behandeling verder te verbeteren, zodat we patiënten met een ernstige psychiatrische ziekte nog beter kunnen helpen.

Over het onderzoek
GGZ NHN heeft gecontroleerd medisch-wetenschappelijk onderzoek gedaan naar een medicijncombinatie die al langer in de richtlijn voor de behandeling van psychosen wordt aanbevolen. Er is nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid. Daarom is besloten deze behandeling te combineren met een onderzoek naar de effectiviteit.

Aan dit onderzoek hebben 52 wilsbekwame patiënten deelgenomen. Die wilsbekwaamheid is zorgvuldig vastgesteld door de behandelend psychiater en in minimaal twee gesprekken door de psychiater-onderzoeker, steeds in bijzijn van een hulpverlener. De resultaten zijn veelbelovend; zeventig procent van de deelnemende patiënten geeft aan dat hun geheugen beter werkt, dat zij zich energieker voelen en dat ze actiever zijn. Dit is een hoopgevende ontwikkeling voor de behandeling van mensen met psychosen.

Het onderzoek, en met name de positieve resultaten, heeft veel tevreden deelnemers én families opgeleverd.

Over de afwijking in het onderzoek
Er zijn acht patiënten geïncludeerd die in een woonvorm verblijven, maar allen behandeld worden door een ambulant team. Vanuit het ambulante behandelperspectief is de keuze gemaakt om deze groep van acht personen te includeren voor het onderzoek.

Achteraf bezien gaat het hier om een protocol deviatie omdat deze patiënten formeel ‘klinisch opgenomen’ zijn. Zij verblijven echter in een woonvorm en niet op een opname afdeling. Bij alle patiënten is afdoende vastgesteld dat ze beoordelingsbekwaam waren.

Overigens is deze afwijking door ons zelf gemeld bij de Medisch Ethische Toetsings Commissie (METC). Dat hoort bij de zorgvuldige procedure die is gevolgd.

Familie
Deelnemende patiënten aan een onderzoek bepalen zelf of, en in welke mate zij hun familie informeren. Wij stimuleren dit als organisatie, maar onze patiënten zijn volwassen - wilsbekwame – mensen en de keuze die zij maken is aan hen.

Over de medewerker die optreedt als klokkenluider
Op basis van de melding van de medewerker die gebruik heeft gemaakt van de klokkenluidersregeling is een extern en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door experts. De conclusies van dit onderzoek wijzen geenszins op misstanden.

De medewerker was werkzaam in een begeleidende functie (als agoog). Waarbij het beoordelen van complexe materie als wilsbekwaamheid niet tot de bevoegdheid en het functieprofiel behoort. Dit is voorbehouden aan medische specialisten zoals psychiaters.

De medewerker is niet ontslagen en wenste zelf het dienstverband bij GGZ NHN te beëindigen. Er is een vaststellingsovereenkomst gesloten met wederzijdse instemming in bijzijn van de toenmalige advocaat van deze medewerker.

Iedereen werkzaam in de zorg heeft een beroepsgeheim. Als medewerkers een organisatie verlaten blijft dit beroepsgeheim gewoon gelden. Ook voor deze medewerker. Het gaat hier om privacygevoelige informatie in de GGZ-context. Wij vinden het niet meer dan logisch dat deze privacy te allen tijde beschermd wordt.

Tot slot
GGZ NHN gaat altijd in gesprek met cliënten, familie of medewerkers bij onduidelijkheden of klachten. Dat is in dit proces niet anders geweest en zijn dan ook in gesprek met alle betrokkenen. Het is niet onze gewoonte om dit via de media te doen en hebben mede daarom afgezien van medewerking aan de reportage van Zembla.