Hulp bij crisis

U bevindt zich hier: Homepage > Verwijzers > Hulp bij crisis  

Hulp bij crisis

In geval van nood kunt u als verwijzer 24/7 een beroep doen op de spoedeisende psychiatrische hulp bij GGZ NHN.

De spoedeisende psychiatrische hulp (SEPH) biedt hulp aan mensen met acute psychiatrische problemen in de regio Noord-Kennermerland, Kop van Noord-Holland en West-Friesland. Uniek voor de SEPH is dat zij hulp biedt aan mensen van alle leeftijden.

Eerste hulp bij psychische nood

De crisisdienst kan in geval van crisis op verschillende manieren door u, als huisarts, of door klanten ingeschakeld worden. Directe hulpverlening wordt in gang gezet en kan onder meer bestaan uit gesprekken en voorschrijven van medicatie. Interventies zijn gericht op directe verbetering van de situatie.

Soms hebben ingeschreven klanten met hun behandelaar afspraken gemaakt over ‘wat te doen bij crisis’ en deze vastgelegd in een crisiskaart.

Tijdens kantooruren (8.30 uur – 17.00 uur)

  • Wanneer mensen bij GGZ NHN staan ingeschreven kunnen zij, binnen kantoortijd,  zelf contact opnemen met hun eigen behandelaar of het behandelteam waartoe deze behandelaar behoort. Patiënt en behandelaar maken hier met elkaar afspraken over.
  • Staat uw patiënt niet bij GGZ NHN ingeschreven? Dan kunt u telefonisch contact met een van onze aanmeldpunten GGZ NHN opnemen.

Buiten kantooruren

  • Mensen die reeds in behandeling zijn bij GGZ NHN en afspraken met hun behandelaar hebben over crisisbehandeling, kunnen op basis van deze afspraak ook buiten kantoortijden zelf telefonisch contact opnemen.
  • Wanneer uw patiënt niet bij ons staat ingeschreven of geen specifieke afspraken heeft gemaakt over crisisbehandeling, dan kunt u direct contact opnemen met de crisisdienst van GGZ NHN.

Vervolg

Als de crisissituatie voorbij is, kan GGZ NHN kortdurende hulp bieden. Deze hulp kan bestaan uit gesprekken in een ambulante situatie, een opname of een combinatie. Ook (crisis)psychiatrische intensieve thuiszorg is een mogelijkheid.

Kinderen en jeugd tot 18 jaar

Zowel inwoners van Noord-Holland-Noord als professionals kunnen 24/7 bellen met Crisisdienst Jeugd NHN: 088 7778887. Contactgegevens zijn ook te vinden op de website http://www.crisisdienstjeugdnhn.nl/

Noodnummer

In het geval van een netwerkstoring op de vaste telefoonlijn activeren wij ons noodnummer:  0620145877 (let op: alleen bereikbaar bij storing!)