Hulp bij crisis

U bevindt zich hier: Homepage > Verwijzers > Hulp bij crisis  

Hulp bij crisis

In geval van nood kunt u als verwijzer 24/7 een beroep doen op de spoedeisende psychiatrische hulp bij GGZ NHN.

De Crisisdienst GGZ NHN biedt hulp aan mensen met acute psychiatrische problemen in de regio Noord-Kennermerland, Kop van Noord-Holland en West-Friesland, ook tijdens de corona-crisis. Uniek voor de Crisisdienst GGZ NHN is dat zij hulp biedt aan mensen van alle leeftijden.

Eerste hulp bij psychische nood

De crisisdienst kan in geval van crisis op verschillende manieren door u, als huisarts, of door klanten ingeschakeld worden. Directe hulpverlening wordt in gang gezet en kan onder meer bestaan uit gesprekken en voorschrijven van medicatie. Interventies zijn gericht op directe verbetering van de situatie.

Soms hebben ingeschreven klanten met hun behandelaar afspraken gemaakt over ‘wat te doen bij crisis’ en deze vastgelegd in een crisiskaart.

Tijdens kantooruren (8.30 uur – 17.00 uur)

  • Wanneer mensen bij GGZ NHN staan ingeschreven kunnen zij, binnen kantoortijd,  zelf contact opnemen met hun eigen behandelaar of het behandelteam waartoe deze behandelaar behoort. Patiënt en behandelaar maken hier met elkaar afspraken over.
  • Staat uw patiënt niet bij GGZ NHN ingeschreven? In het geval van psychiatrische crisissituaties is de Crisisdienst GGZ NHN 24 uur per dag / 7 dagen per week te bereiken via 088 65 65 099. Dit nummer is alleen voor verwijzers.

Buiten kantooruren

  • Mensen die reeds in behandeling zijn bij GGZ NHN en afspraken met hun behandelaar hebben over crisisbehandeling, kunnen op basis van deze afspraak ook buiten kantoortijden zelf telefonisch contact opnemen.
  • Wanneer uw patiënt niet bij ons staat ingeschreven of geen specifieke afspraken heeft gemaakt over crisisbehandeling, dan kunt u direct contact opnemen met de Crisisdienst GGZ NHN op telefoonnummer 088 65 65 099. Dit nummer is alleen voor verwijzers.

Vervolg

Als de crisissituatie voorbij is, kan GGZ NHN kortdurende hulp bieden. Deze hulp kan bestaan uit gesprekken in een ambulante situatie, een opname of een combinatie. Ook (crisis)psychiatrische intensieve thuiszorg is een mogelijkheid.

Kinderen en jeugd tot 18 jaar

Indien er sprake is van een evidente psychiatrische crisis bij een kind of jeugdige kunt u als verwijzer de Crisisdienst GGZ NHN op telefoonnummer 088 65 65 099 inschakelen. Twijfelt u of de crisis wellicht een andere achterliggende oorzaak heeft kunt u de Crisisdienst Jeugd NHN bereiken op 088 777 888 7.

Crisisdienst Jeugd NHN is een samenwerking van Parlan, de Jeugd- & Gezinsbeschermers en GGZ NHN en is 24/7 bereikbaar voor zowel inwoners van Noord-Holland-Noord als professionals. Meer informatie en contactgegevens zijn ook te vinden op de website http://www.crisisdienstjeugdnhn.nl/

Noodnummer

Mocht er een telefoonstoring zijn op de vaste telefoonlijn dan zijn wij bereikbaar op ons noodnummer: 06 22 39 42 94.
(let op: alleen bereikbaar bij netwerkstoring)