Wat is een herstelondersteunende intake?

U bevindt zich hier: Homepage > Verwijzers > Veelgestelde vragen > Wat is een herstelondersteunende intake?  

Wat is een herstelondersteunende intake?

Een herstelondersteunende intake (HOI) is erop gericht om samen te begrijpen wat er aan de hand is door met elkaar te bespreken wat de client nodig heeft om zelf meer grip te krijgen op zijn eigen herstelproces. De vraag van de cliënt staat centraal. Naast klachten en kwetsbaarheden is er aandacht voor weerbaarheid. Het gesprek vindt plaats met een cliënt en zijn naaste, een ervaringsdeskundige, een psycholoog en een regiebehandelaar. Naastbetrokkenen worden met nadruk uitgenodigd voor het gesprek. Gezamenlijk wordt besproken welk vervolg het beste aansluit op de vraag van de cliënt. Dit noemen we supported decision making. De uitkomst van een HOI kan naast een behandeling ook zijn dat iemand (vooralsnog) afziet van behandeling maar in eerste instantie gebruik wil maken van het aanbod vanuit de herstelwerkplaats of een aanbod elders (bijvoorbeeld Amici, POH GGZ of terug naar de verwijzer).