Cliënten

U bevindt zich hier: Homepage > Cliënten  

Cliënten

GGZ NHN biedt verschillende vormen van specialistische behandeling en begeleiding aan mensen van alle leeftijden. U kunt bij ons terecht voor verschillende soorten behandeling:

Ook biedt GGZ NHN specifiek behandeling aan voor forensische psychiatrie en voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

Online hulp

GGZ NHN maakt het voor klanten mogelijk om ook via internetbehandeling aan diverse psychische klachten te werken. Deze online hulp, bestaande uit informatie, opdrachten en oefeningen, wordt altijd geboden in combinatie met persoonlijke gesprekken. Door uw behandeling met online middelen te ondersteunen, krijgt u meer regie over uw herstel. U bepaalt waar mogelijk zelf wanneer en waar u wilt werken aan uw gezondheid.

Meer informatie over: internetbehandeling

Wanneer u in behandeling bent bij GGZ NHN kunt u, als aanvulling op uw behandeling, ook gebruik maken van telezorg. Dit is een beveiligd programma waarmee u, via een beeldscherm, gemakkelijk direct contact kunt leggen met uw behandelaar, een familielid of lotgenoot.

Meer informatie over: telezorg

Preventie en voorlichting

Wij bieden professionele groepstrainingen en cursussen, aan mensen zonder dat zij zelf in behandeling hoeven te zijn, gericht op het voorkomen of verminderen van psychiatrische problemen.
Daarnaast geven wij voorlichting aan onder andere familieleden, naastbetrokkenen en vrijwilligers die met psychiatrische problemen in aanraking komen. Kennisoverdracht, het aanleren van bepaalde vaardigheden en het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten staan hierin centraal.

Bemoeizorg

Samen met andere organisaties uit de regio bieden wij hulp aan mensen die zelf niet actief om hulp vragen of beslist geen hulp willen, maar deze wel hard nodig hebben. Mensen met psychiatrische, lichamelijke, verslavings- en/of sociale problemen. Het team zoekt de betreffende persoon op in zijn of haar eigen leefomgeving, legt contact en gaat aan de slag om problemen te voorkomen of te verminderen.